Välkommen till Montessoriförskolan Pärltrappan!

Pärltrappan ger varje barn trygghet att utifrån eget intresse och med alla sinnen utforska världen.

I montessoripedagogiken ryms vetenskap, sunt förnuft, intuition och kärlek till barnet. Här finns frihet under ansvar, individualisering och en självklar plats i gemenskapen. Vi hjälper barnet att hjälpa sig själv. Att kunna själv och lyckas bygger självtillit hos barnet. Utifrån en trygg grund anpassar vi vår verksamhet för att på bästa sätt stödja barnens behov och utveckling.

Vår pedagogiska verksamhet genomsyras av tre ledord – självständighet, respekt och inspiration – läs mer om våra ledord och värdegrund genom att klicka här.

Förskolan ligger belägen mitt emellan Trångsund och Skogås och kommunikationerna till förskolan är goda. Våra lokaler är stora och ljusa och vi har en stor gård med skogen runt knuten. Vi har egen kokerska och vi väljer KRAV-märkta varor i så stor utsträckning som möjligt.

Välkommen att besöka oss!