På Pärltrappan är det vi föräldrar som tillsammans med personalen bidrar till att våra barn har det så bra som möjligt under förskoletiden. Vårt bidrag gör att vi kan ha god personaltäthet, stora fina lokaler och en god ekonomi som gör att vi kan satsa på den pedagogiska verksamheten vilket gynnar våra barn.

Som förälder på Pärltrappan är du engagerad i att göra det bästa för våra barn genom att delta och vara aktiv i styrelsen, städa och hjälpa till med det som behöver fixas, ute som inne.