Vårt engagemang – En bättre förskola!

På Pärltrappan är det vi föräldrar som, tillsammans med personalen, bidrar till att våra barn har det så bra som möjligt under förskoletiden. Vårt bidrag går att vi kan ha god personaltäthet, stora fina lokaler och en god ekonomi som gör att vi istället kan satsa på den pedagogiska verksamheten vilket gynnar våra barn.

Vi anordnar också gemensamma utflykter en gång per termin där alla barn, föräldrar och pedagoger får tillfälle att umgås. Detta sätt att driva en förskola ger oss föräldrar en unik insyn i och förståelse för våra barns liv på förskolan samt en möjlighet att påverka deras vardag. Det skapar även möjligheter för goda relationer med våra barns kompisar och deras föräldrar.

Vi är en ekonomisk förening med en styrelse som vi utser varje år vid föreningsstämman. Styrelsen är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och bedrivs korrekt.

Praktisk information om vad ett föräldrakooperativ innebär för dig som förälder:

Storstädning av förskolans lokaler en gång per termin. Förutom att vi ser till att skapa en ren och fin miljö för våra barn och pedagoger så passar vi även på att fika tillsammans, umgås och prata med varandra.

Kvällsstädning sker cirka två gånger per termin.

Du ingår i en arbetsgrupp som ser till att exempelvis marknadsföring, IT, utemiljö och så vidare sköts ordentligt.

Du har även en möjlighet att ställa upp i andra frivilliga uppdrag och på detta sätt bidra till att förskolan håller en hög kvalitet.

Att du som förälder har möjlighet att sitta med i styrelsen och verkligen ha chansen att påverka!