Lärarens uppgift blir att förbereda en serie av motiv för kulturella aktiviteter, spridda över en särskilt förberedd miljö, och sedan hålla sig ifrån påträngande inblandning.
Maria Montessori

Montessoripedagogiken har sitt namn efter Italiens första kvinnliga läkare, Maria Montessori (1870-1952). Hennes pedagogik har spridit sig över hela världen och hennes tankar och funderingar finns i dag med i den svenska läroplanen. Vad Maria Montessori upptäckte var att barn som fick utvecklas i sin egen takt och använda material som passade deras ålder och intresse blev glada, harmoniska och trygga. Hon tog fram material som stimulerade barnen och gav dem frihet att använda det i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Hon observerade barnen och såg att de strävade efter självständighet.

Inom Montessoripedagogiken utgår man från att barnet har en inre drivkraft att utvecklas och behärska livet och en lust och iver att lära sig mer. Pedagogiken ger barnet en möjlighet att utvecklas till fördomsfria, öppna, nyfikna och ifrågasättande vuxna som vågar stå för sina åsikter.

Vill du veta mer om Montessoripedagogiken?

Svenska Montessoriförbundet

Montessori.se

_MG_7580

_MG_7581