Montessori

Montessori

Montessori

Inom Montessoripedagogiken lägger man stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Pedagogens roll är att observera barnet och sedan fungera som handledare som stödjer, motiverar och vägleder barnet i inhämtningen av kunskap samt till att kunna hjälpa sig själv. 

Dagarna läggs upp med arbetspass där barnen ges tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Materialet som används inom Montessoripedagogiken är mycket konkret och självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt. 

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och vår verksamhet genomsyras av självständighet, respekt och inspiration.

Search

Kategorier

    • Inga kategorier

Arkiv