Östan och Västan är avdelningarna för de lite äldre barnen på Pärltrappan. Vi har cirka 23 barn och 4 pedagoger på var avdelning. Genom vår pedagogiskt förberedda miljö (som omfattar ämnen som språk, matematik, teknik, natur, geografi, kultur, skapande, praktiska vardagsövningar och musik) stimuleras barnens inre drivkraft att vilja kunna själv och deras lust att lära och utforska sin värld.

Under förmiddagarna erbjuds barnen ett sammanhängande pass på cirka tre timmar att göra just detta. Genom det inom Montessoripedagogiken så kallade ”arbetspasset” kan barnet med hjälp av medforskande pedagoger och nya utmaningar lära känna och utveckla sina kompetenser och förmågor.

På måndagar förflyttar vi ”arbetspasset” till skogen eller möjligen en park. Fredagar tillbringar vi ute tillsammans bägge avdelningarna. Beroende på tema så kan vi plocka ut ateljé, musik och rörelse alternativt arbeta med vår trädgård, där vi sår, skördar och vårdar. Förmiddagen avslutas med en gemensam samlingsstund där gruppaktiviteten får större utrymme. Vi äter lunch lagad av vår kokerska som köper in ekologiska frukter och grönsaker i så stor utsträckning som möjligt. Vi värnar om god, nyttig och varierad mat som till största delen är lagad från grunden.

På vår härliga gård tillbringar vi eftermiddagarna med alla de aktiviteter som utemiljön kompletterar innemiljön med. Även här formas aktiviteterna efter barnens intressen och utvecklas med hjälp av pedagoger och miljö.

Västan Östan Gården Västan Gården Östan