Vår värdegrund

Vår värdegrund

Vår värdegrund

Pärltrappan ger varje barn trygghet att utifrån eget intresse och med alla sinnen utforska världen

Självständighet

 • Vi tror på varje individs egen förmåga
 • Vi uppmuntrar till nyfikenhet på världen runt omkring oss
 • Vi lägger grunden till ett livslångt lärande genom trygghet, tillit, arbetsro och lust
 • Vi uppmuntrar den naturliga lust, som varje barn har för att lära
 • Vi hjälper barnen att tidigt lära sig att ta ansvar för sig själv och sin omgivning – ”att få kunna själva”
 • Vi ger barnen friheten att ta ansvar och därigenom utvecklar barnen en god självkänsla och ett gott självförtroende

Respekt

 • Vi präglar vår förskola med omtanke och värme
 • Vi visar hänsyn och möter varandra med förståelse oavsett kön, social eller etnisk bakgrund
 • Vi har nolltolerans mot kränkningar och utanförskap
 • Vi tränar på att visa känslor, empati och på att lösa konflikter
 • Vi är rädda om varandra, våra saker och vår miljö

Inspiration

 • Vi uppmuntrar individens fantasi, kreativitet och egna intressen
 • Vi inspirerar individen till att använda alla sina uttrycksmöjligheter
 • Vi stimulerar individen till att utforska med alla sinnen genom att erbjuda inbjudande material och ta del av natur och kultur
 • Vi ger alla barn möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och åsikter utifrån sina egna förutsättningar
 • Vi ger barnen frihet att kunna välja sysslor i en inspirerande miljö

Search

Kategorier

  • Inga kategorier

Arkiv