Vår personal

Vår personal

Vår personal

Vi är ett gäng engagerade pedagoger som är utbildade till förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare. Vi tar tillvara på varje barns inre drivkraft att kunna själv och att utforska sin värld. Det betyder att vi stödjer och vägleder barnen att lära känna sin kompetens, förmåga och självständighet.

Vi lägger mycket tid på att låta barnen hjälpa sig själva med det de klarar av. Vi ser till barnens olika förmågor och anpassar utmaningarna i inne-­ och utemiljön efter de behov och styrkor som finns i gruppen. Alla ska kunna utvecklas på sina villkor.

Search

Kategorier

    • Inga kategorier

Arkiv